TurnLab Stil de Tijd 2020

Hoe versterken we de relatie tussen mensen met dementie
en hun sociale omgeving?
Hoe maken we de schoonheid van ouder worden zichtbaar?
Wat is de kracht van imperfectie in dit domein?