Anne Gehring

Wat ik doe: Ik zet mijn capaciteiten als acteur, trainer en coach op veel verschillende terreinen in. Samen met Vera Ketelaars heb ik mijn eigen theatergezelschap: Gehring en Ketelaars (www.gehringenketelaars.nl), waarmee we zowel nationaal als internationaal optreden. Vanuit een persoonlijke fascinatie snijden we maatschappelijke thema’s aan. Daarnaast ontsteek ik regelmatig een Artistic Fire in bedrijven (o.a. bij de Gemeente Amsterdam en de Haagse Hogeschool), verzorg ik presentatietrainingen en begeleid ik bij The Turn Club kunstenaars in het concretiseren van hun droom. Ik luister, geef vorm en verbind.

Waarom ik bij The Turn Club zit: Het is geweldig om te zien hoe mensen bewuster, aanweziger en krachtiger worden. Zelf ben ik nog lang niet uitgeleerd, maar het is tijd om iets van het geleerde over te brengen. Dat doe ik bij The Turn Club in de rol van facilitator.

INTERVIEW Met Anne en Vera

door Elinor Archer – november 2018

Het laatste gesprek portret - Anne Gehring_The Turn Cllub

Het laatste gesprek – Wat gebeurt er precies wanneer twee mensen tegenover elkaar zitten en de een moet beslissen over het lot van de ander? Anne Gehring en Vera Ketelaars van gezelschap Gehring & Ketelaars vragen zich in hun voorstelling Het laatste gesprek af of er ruimte is voor de menselijke maat in een gesprek waar alles vanaf hangt. Maakt het uit, in een schijnbaar waterdicht systeem waarin iedereen gelijke kansen krijgt, met welk been de ambtenaar die ochtend uit bed is gestapt? En waarom is koffie essentieel?

Koffie?

Gehring en Ketelaars hebben voor Het laatste gesprek onderzoek gedaan bij grote instituten als het UWV, de IND en het Ministerie van Justitie om te kijken hoe er wordt omgegaan met lastige gesprekken. En hoe de ambtenaren hun positie in zo’n gesprek ervaren. Anne: ‘Sommige functionarissen zien zichzelf meer als hulpverlener dan als ambtenaar. En de regels zijn op verschillende manieren te interpreteren.’ Gaan ze samen een luchtje scheppen, tijdens zo’n gesprek, ook als de deur eigenlijk dicht hoort te blijven? Of gaat die deur echt pas open als de klok 6 uur slaat? ‘Die koffie is essentieel omdat je er cliënten op een vriendelijke manier mee verwelkomt, waardoor de verhouding cliënt-functionaris minder ongelijk aanvoelt.’ En het gesprek potentieel vloeiender verloopt.

De feiten op een rijtje

Een ongemakkelijke vraag dringt zich op: heeft het verloop van zo’n gesprek invloed op de uitkomst? Anne: ‘Rechtssociologe Nienke Doornbos beschrijft in haar dissertatie Op verhaal komen (2006) dat de IND haar beoordeling van een asielaanvraag baseert op volledigheid, consistentie en geloofwaardigheid in een asieldossier. Doornbos legde verschillende van deze dossiers voor aan panels van IND-ambtenaren, rechters en rechtsbijstandverleners en vroeg hen een beoordeling te maken. De beslissingen van de panelleden liepen onderling sterk uiteen en weken ook in een aantal zaken af van de beslissingen die in werkelijkheid waren genomen.

Conclusie: wat volledig, consistent en geloofwaardig wordt genoemd, is subjectief. Er is slechts de schijn van objectiviteit.’  Dat vonden Gehring en Ketelaars spannend, dat er meer ruimte is voor interpretatie dan je zou vermoeden. ‘De bureaucratie wil een systeem dat voor iedereen gelijk is, maar zo werkt het simpelweg niet. En hoe dicht je het systeem ook timmert, het wordt door een mensenhand uitgevoerd; dat wat een objectieve beslissing lijkt is altijd terug te voeren naar een persoon die ook zijn eigen inschattingen maakt.’

Kafka

Gehring en Ketelaars betrokken ook Arjan Widlak van Stichting Kafkabrigade in het maakproces. Widlak legt instanties hun eigen bureaucratische systemen voor en bevraagt de regels die systemen van instituten hun cliënten (én functionarissen) opleggen en die we zeker niet maar voor lief moeten nemen. Anne: ‘Arjan heeft ons verteld over de gekte van formulieren en data en dat onnodige bureaucratie geen meerwaarde heeft.’ Want het is schrijnend, soms, de papierhandel, de onduidelijkheden, de wet en haar mazen. Hoe hou je als cliënt je hoofd boven water? Vera: ‘Je moet je rechten kennen, je inlezen anders zit je heel onvoorbereid en kwetsbaar aan die tafel. Door je rechten te kennen houd je tenminste nog een beetje regie over het gesprek.’

Onzichtbare lijntjes

Vera: ‘In Het laatste gesprek komt na een lange conversatie nieuwe informatie bovendrijven waardoor de band die cliënt en functionaris hebben opgebouwd onder druk komt te staan. Beiden zitten ze vast in een situatie waarin de schijnbaar heldere protocollen de situatie juist ontregelen.’ Niet geheel ondenkbaar op een plek als Dienst Terugkeer en Vertrek (onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid), een van de locaties waar Gehring en Ketelaars ook onderzoek deed. Want hoe bewijs je wie je bent en waar je vandaan komt zonder de juiste papieren? En welke onzichtbare lijntjes trekken er vanuit de bovenkamers van het Instituut?