Vera Bachrach Tostifabriek

Wat een boel emotie.

Deze week kwam er een gesprek op gang over inkrimping van de veestapel.
Of liever: een gekrakeel waarin twee partijen tegenover elkaar werden gezet.