WAT ONS DRIJFT

Onze wereld verandert. Politiek, religie en sociale structuren bieden niet langer houvast. De samenleving snakt naar nieuwe idealen. De problemen waar wij als burger mee worden geconfronteerd zijn complex, groot en onoverzichtelijk. Er is een gebrek aan grote verhalen, aan richting. Een deel van de mensen laat zich meevoeren in simplificaties, een ander deel haakt af, voelt zich machteloos. Dit vraagt om anders kijken, anders denken en anders doen. Bij de immense, complexe uitdagingen waar wij als de samenleving momenteel voor staan, zien wij een grote behoefte aan een nieuwe houding waarin oplossingen via verbeelding, schoonheid en spel gevonden kunnen worden.

“Therefore, in navigating a complex world, we need to be intuitive, creative, imaginative, innovative, flexible, and able to respond quickly to what is happening in the moment. Instead of having all of the answers, we learn to be comfortable in the “not knowing.” It helps to be able to see beyond the surface – to perceive beyond the obvious.”
– ​ ​Alan Seale

De grote maatschappelijke vraagstukken van vandaag vragen om een kunstenaars-mindset: het vermogen om te bevragen met een open geest, schoonheid te zien, een toekomst te verbeelden, te verwarren, te experimenteren en te spelen. Kunstenaars zijn in staat om inspirerende visioenen te scheppen, een beeld van de toekomst te vormen en zo – achter de direct zichtbare horizon – een weg vooruit te zien.

Deze kunstenaars-mindset zetten we in op plekken buiten de gangbare kunstwereld. Op plekken waar complexe vraagstukken spelen, bieden we een ander perspectief, formuleren we nieuwe vragen en creëren we ruimte voor het niet-weten. Zo kunnen we vastgeroeste denkpatronen en nauwe kaders doorbreken. Bestaande grenzen en systemen die onze samenleving ervan weerhouden tot bloei te komen, kunnen zo van binnenuit worden getransformeerd.

Om een brug te slaan tussen kunst, zelfstandige professionals, organisaties en maatschappelijke vragen hebben we The Turn Club opgericht.

The Turn Club en Sustainable Development Goals

Wij sluiten aan bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.