Aanbod voor organisaties

The Turn Club  werkt aan vraagstukken van organisaties. We werken met u aan de turn waar uw organisatie voor staat. Dat zijn er nogal wat.

Organisaties staan voor steeds grotere, complexere veranderingen: het aanpassen van de eigen structuur en cultuur om de ontwikkelingen in de omgeving aan te kunnen, zoals nieuwe regelingen, andere samenwerkingspartners, verduurzamen, inspelen op technologische ontwikkelingen, en dat vaak allemaal tegelijk.

Eigentijdse vraagstukken zijn daarom complex, onbegrensd, dynamisch en vernetwerkt.*

Dat betekent dat ze een radicaal andere aanpak vragen. Ze vragen een kunstenaarsmindset. Dat is het vermogen om de wereld te bevragen met een open geest, een toekomst te verbeelden, om schoonheid te zien, te verwarren, te experimenteren en het niet-weten als mogelijkheid te gebruiken.

Kunstenaars hebben deze kunstenaarsmindset in hun vak sterk ontwikkeld. Daarom werken wij altijd samen met kunstenaars. We gebruiken op deze manier de transformerende kracht van kunst.**