Als jouw organisatie bezig is met een taai vraagstuk binnen het thema armoede, gezondheid, onderwijs of integratie en jullie zijn klaar om te turnen, om radicaal anders te denken en doen, neem dan contact met ons op.

Wat kan The Turn Club voor jouw organisatie betekenen?

Staat jouw organisatie open voor een radicaal andere aanpak om een uitdaging aan te pakken? Maatschappelijke uitdagingen zijn niet meer vanuit een bepaalde expertise of discipline op te lossen. De vraagstukken en dilemma’s van onze tijd vragen steeds vaker om een compleet andere werkwijze. Dat begint met anders denken, anders doen en anders organiseren.

Vermogen om te turnen

The Turn Club pakt maatschappelijke vraagstukken aan met een kunstenaars-mindset. Dit is het vermogen om de wereld te bevragen met een open geest, een nieuwe toekomst, oplossing te verbeelden, om schoonheid te zien, te verwarren en ontregelen, te spelen en te experimenteren. Kortom, het vermogen om te turnen!

Groot netwerk van kunstenaars

Kunstenaars hebben deze bijzondere mindset sterk ontwikkeld. Daarom werken wij altijd samen met kunstenaars aan maatschappelijke vraagstukken. Lineair oplossen is niet aan de orde. We benutten de denkkracht van kunstenaars en gebruiken de transformerende kracht van kunst.

Breed scala aan maatschappelijke thema’s

The Turn Club werkt aan allerlei maatschappelijke vraagstukken – altijd gerelateerd aan de Sustainable Development Goals opgesteld door de VN – met haar leden en in samenwerking met publieke en private organisaties. We organiseren ongewone ontmoetingen, we bouwen bruggen tussen diverse groepen betrokkenen en we ontwikkelen nieuwe, verfrissende samenwerkingen waarin een hardnekkig probleem het startpunt is van een reis naar iets nieuws.

Onconventionele gedachtenwerelden en vernieuwende oplossingsrichtingen

We werken samen aan de turn die nodig is door een maatschappelijk dilemma vanuit een kunstenaars-mindset te belichten en aan te pakken. Daarvoor zijn de diverse experts nodig binnen en buiten uw organisatie omdat zij het vraagstuk goed kennen. Tegelijkertijd voegen wij daar de onconventionele gedachtenwerelden van kunstenaars aan toe en de compleet andersoortige vragen uit het repertoire van onze leden. In gezamenlijkheid levert dat altijd vernieuwende oplossingsrichtingen op.