The Turn Club

vertegenwoordiging, introducties en matching tussen leden en externe partijen

Sinds The Turn Club is opgericht hebben we talloze leden kunnen introduceren bij nieuwe opdrachtgevers, evenementen en projecten.

Soms is het genoeg om iemand voor te stellen, maar vaak organiseert het turnteam een bijeenkomst, ontmoeting of een event waarin de samenwerking tot stand komt.

Omdat veel TurnLeden barsten van ervaring, kennis, verhalen en ideeën waar veel organisaties, overheden of instellingen juist behoefte aan hebben, geloven we dat deze matchmaking een belangrijke taak is voor The Turn Club.

We brengen zo de kunstenaars mindset op plekken die op zoek zijn naar een omslag naar een duurzame werkwijze, eerlijker verhoudingen tussen mensen en meer aandacht voor schoonheid en gezondheid.

Daarnaast helpen we de TurnLeden om een inkomen te verdienen met hun creatieve en innovatieve werk.