Timo Tembuyser

Wat ik doe: Het maken en spelen van voorstellingen/teksten/composities/artistieke interventies op het snijvlak tussen muziektheater/performance/stedenbouw.

Waarom The Turn Club belangrijk is voor mij: The Turn Club is een denktank/netwerk van professionals vanuit verschillende werkvelden, die elkaar kunnen inspireren en kunnenhelpen bij het blijven verfijnen van een eigen visie en het realiseren van dromen.

Website: