Rutger Emmelkamp

Wat ik doe: Hoe kan een landschap, door verschillende ogen bezien en op een meerstemmige en zintuiglijke wijze in kaart gebracht nieuwe in- en vooruitzichten verschaffen, verhalen opwekken en mogelijkheden bieden voor een duurzamere relatie tussen de mens en haar habitat?

Dit ben ik in de wereld aan het veranderen: Wij zijn op zoek naar beelden en woorden en een dagelijkse manier van leven die ons hechter verbinden met het landschap opdat we een manier van zijn vinden die terug het landschap in vloeit.