Robbert Dijkgraaf

“Verbeelding is de motor van de kunst en de wetenschap. Voor beide domeinen geldt: iets maken wat nog niet bestaat, iets verzinnen wat we nog niet weten, iets voorstellen wat ondenkbaar lijkt. Waar gaat die scheppende kracht van de verbeelding ons brengen? Is onze creativiteit in staat om wereldproblemen zoals klimaatverandering, armoede en sociale ongelijkheid op te lossen? Het is enorm belangrijk om in te kunnen schatten wat er ​zou kunnen zijn, wat er nog te verkennen is.”