Nicky Dankelman

Wat ik doe: De enige echte sociale supermarkt in Amsterdam (mede-)coördineren: de Sociale Kruidenier

Waarom The Turn Club belangrijk is voor mij: Goed om samen met anderen op creatieve wijze naar thema’s als armoedebestrijding te kijken: we staan voor flinke uitdagingen in dit veld rondom de sociale problematiek/eenzaamheid, maar ook de stigmatisering/beeldvorming. We zijn gebaat bij mooie nieuwe ideeën en oplossingen vanuit verschillende hoeken!