Portretfoto van Marjolijn Zwakman

Marjolijn Zwakman

Wat ik doe: Ik onderzoek: wie zijn wij in relatie tot elkaar en wat is er nog meer mogelijk in het contact, buiten de vastgelegde regels
en protocollen?

Waarom The Turn Club belangrijk is voor mij:Hier vind ik nieuwsgierige mede mensen die ook ruimte maken om onze vastgeroeste denkbeelden om te draaien en te herzien waar nodig!

Website: www.marjolijnzwakman.nl