Grady van den Bosch

Wat ik doe: Kunsteducator voor een brede doelgroep, autodidact kunstenaar (schilderijen, fotografie, mixed media, video, installaties) en actief op het gebied van kunst & kerk.

Waarom The Turn Club belangrijk is voor mij: Ik ben actief op het gebied van kunst in de kerk. Op deze manier wil ik bijdragen aan o.a. herbevraging van geloofstradities en verdieping van geloofservaringen. Ook wil ik hiermee een brug slaan en een dialoog tot stand brengen tussen de wereld van het geloof en de kerk, en de brede communicatiekracht en waarde van kunst in de samenleving. Ik denk dat kunst ook helpt om als kerk en samenleving nader tot elkaar te komen, omdat het vaak om wezenlijke vragen gaat; samen voor een betere samenleving.