Fransje van Soomeren

Wat ik doe: Facilitator van vrije ontmoetingsplekken – vaak verborgen aan de rafelrandjes van de stad; ruimtes waar verstilling en reuring, kunst, muziek en goed eten, ontmoetingen en kruisbestuivingen geprikkeld worden. Op dit soort plekken gooi ik mijn enthousiaste hengel uit en probeer zoveel mogelijk mensen met elkaar te verbinden.
Voor The Turn Club richt ik mij op het in kaart brengen van de leden en stimuleren van co- creatie, waarbij leden onderling elkaar sneller kunnen vinden en krachten kunnen bundelen.

Waarom The Turn Club belangrijk is voor mij: Bij The Turn Club is ruimte voor mijn stellige overtuiging dat de wereld baat heeft bij het stellen van kritische vragen, mensen van de bank en uit hokjes trekken en gedreven door het gedachtengoed van samenwerken & verbinden. Kunst verbindt en verrijkt voor mij het leven. In die verbinding met mensen, kunst en kennis zit de energie die nodig is om ook zelf een ‘turn’  te maken.

Website: LinkedIn