Frank Teeuwen

Wat doe ik: Momenteel aan het afstuderen op de HKU aan de opleiding Kunst en Economie. In mijn afstudeeronderzoek kijk ik naar de voorwaarden waaraan een fysieke plek moet voldoen om sociaal ondernemers binnen de creatieve sector te ondersteunen in het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Daarnaast ben ik community builder, eventmanager en moderator.

Waarom de Turnclub: Het zit echt in het DNA van de Turnclub om samen grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Zo’n (fysieke) omgeving waarin deze samenwerkingen ontstaan vind ik ontzettend interessant. Ik wil bijdragen aan die beweging door een uitvoerende en faciliterende rol te (leren) spelen.