Erik Willekens

Erik Willekens

Wat ik doe: Eenvoudige manieren om grootschalige en diepgaande verandering te weeg te brengen.

Waarom The Turn Club belangrijk is voor mij: Ik wil de kunstenaar en heler zijn van mijn projecten.

Website:  senseweavers.com