Emmie Leenen_lid van The Turn Club

Emmie Leenen

Wat ik doe: Ik begeleid mensen bij bewustzijns -en veranderingsprocessen, waardoor men in beter contact met zichzelf, anderen, het eigen talent, kan zíjn en richting kan bepalen. Daarnaast ben ik co-begeleider met een herstelgerichte methode bij conflicten in sociale gemeenschappen, waardoor de medemenselijkheid weer terug gevonden kan worden. Als sociale verbinder ben ik ook buurtgericht actief.

Waarom The Turn Club belangrijk is voor mij: Bij de Turnclub voel ik mij onder gelijkgestemden. Veel komt hier samen: mijn scholing en achtergrond in de theater-en filmbranche, de wens om mijn expertise als procesbegeleider en ontwikkelde luisteraar in te zetten voor (creatieve) visie-ontwikkeling en vormgeving van projecten, samen met anderen die een kloppend hart hebben voor sociale impact.