Elmo Vermijs_ lid van The Tun Club

Elmo Vermijs

Wat ik doe: realiseer projecten die de relatie tussen mens en zijn fysieke omgeving onderzoeken.

Waarom The Turn Club belangrijk is voor mij: verschillende partijen koppelen in een ontwerp proces om nieuwe perspectieven te schetsen.

Website: www.elmovermijs.com

GEGROND

GEGROND is het resultaat van een langlopende inventarisatie van de Terschellinger Polder. Met de weidevogel als graadmeter, onderzocht Elmo Vermijs het welzijn van dit eeuwenoud cultuurlandschap dat steeds verder onder druk staat. Wat is de toekomst van de polder en zijn gebruikers? Twee verschillende werken, GELUIDSPIEGEL en PERSPECTIEF, tonen hoe het gebied veranderde van zee naar polder en productiegrond, en hoe het lot van de weidevogel mee veranderde. Meer dan 7500 bezoekers bezochten GEGROND.

De mens is vooral in gesprek met zichzelf, terwijl we onderdeel zijn van een veel groter geheel. Daarbij rijst de vraag: hoe kunnen we opnieuw het gesprek aangaan?

Als architectonisch ontwerper onderzoekt Elmo Vermijs actuele vraagstukken. Deze worden op een beeldende en ruimtelijke wijze vertaald die de bezoeker/toeschouwer activeert en bevraagt over zijn eigen positie.

Projecten van Elmo

KAS PLEK

Het paviljoen bestaat uit een houten onderconstructie en vloer, gebogen steigerbuizen, en een overdekking van canvas en semi- transparant steigerdoek. Het paviljoen verwijst naar de typologie van de vele kassen in de omgeving waar bomen, planten en aardbeien worden gekweekt. Het paviljoen ligt op een kruispunt van verschillende wandelroutes. Door de ligging biedt het wandelaars en bezoekers rust, een plek om even te treuzelen, te luisteren en te staren naar passerende wolken. Daarnaast is er een programma met diverse evenementen zoals diners, verteltheater, muzikale performances en educatieve projecten. Kas Plek is eigendom van Kunststichting Sint-Oedenrode en wordt elk jaar opnieuw opgebouwd en geprogrammeerd.

Lees meer op de site van Elmo

100%TERSCHELLING PAVILJOEN

Vanuit deze inventarisatie zijn verschillende, lokale partijen aan elkaar gekoppeld. Dit leidde tot een ontwerpproces met (rest-)materialen, machines en kennis die op Terschelling aanwezig zijn als uitgangspunt. Vervolgens werkte Studio Elmo Vermijs aan een ontwerp waarin elk onderdeel in samenspraak met de eilandbewoners tot stand kwam.
De spanten komen uit een oude strandtent. Het dak is met lokale naaimachines genaaid van voormalige tentzeilen. Een lokale metaalwerker laste de staalconstructie van oude steigerbuizen en rijplaat. De enige nettenboeter van het eiland boette de hekjes van versleten netten. Het hout is afkomstig van jutters en verduurzaamd met oud frituurvet. Een Zeevaartschoolstudent met kennis van stoommachines maakte de kachel. Een internationaal vermaarde houtdraaier hakte de klossen uit oude bomen. Door middel van een nummer op elk onderdeel is de herkomst en het achterliggende verhaal terug te vinden op de Oogst- en kenniskaart Terschelling.

Lees meer op de site van Elmo

100%TERSCHELLING OOGST- EN KENNISKAART

Studio Elmo Vermijs interviewde verschillende partijen die de diversiteit van Terschelling laten zien. De interviews gaven inzicht in hoe eilanders hun beroep en aanverwante activiteiten uitoefenen, welke kennis zij hebben, en welke (rest-) materialen zij produceren. Op Terschelling komen maar weinigen rond van één beroep. De meesten doen er dan ook allerhande dingen naast. Er heerst een hoge mate van zelfstandigheid. In de inventarisatie zijn veel “onontdekte productiestromen” opgenomen met veel diversiteit en verrassende uitkomsten als gevolg. De inventarisatie geeft een goed beeld van het potentieel van Terschelling.

Lees meer op de site van Elmo