Douglas Rushkoff

Beschrijft hoe we als samenleving terecht zijn gekomen in “present shock”; een voortdurende nu-heid die ons losmaakt van onze bronnen en basis in het verleden en onze dromen en hoop voor de toekomst.

“Our society has reoriented itself to the present moment. Everything is live, real time, and always-on. It’s not a mere speeding up, however much our lifestyles and technologies have accelerated the rate at which we attempt to do things. It’s more of a diminishment of anything that isn’t happening right now—and the onslaught of everything that supposedly is.”
(in the book Present Shock: When Everything Happens Now)

Wij geloven dat de kunstenaars-mindset nodig is om de huidige mens uit “present shock” te halen en door middel van schoonheid, verbeeldingskracht en spel, zodat hij een actieve kan spelen in een groter verhaal.