Turn Lab The Turn Club

Een Turnlab is een structuur waarbinnen een groep van creatieve makers gedurende een langere tijd werkt aan nieuwe ideeën en plannen rondom een specifiek vraagstuk.

De thema’s waar we mee aan de slag gingen: