Luna Smit

Luna Smit

Wat ik doe: Als community developer richt ik mij binnen The Turn Club op het creëren van verbinding op lokaal niveau door leden te ondersteunen in de oprichting van een lokale Turn Club. Dit proces wordt vastgelegd in een participatief actieonderzoek. Naast het onderzoek richt ik mij als productieassistent op het voor- en natraject van de theatertour.

Waarom ik bij The Turn Club zit: Ik hoop mensen te enthousiasmeren om op lokaal niveau het gesprek aan te gaan om zowel individuele als gezamenlijke idealen te ontdekken. Mochten mensen op de lange termijn willen verder praten, denken en doen, dan zorg ik voor begeleiding in de vorm van een na traject. Om te werken aan een collectieve visie op de toekomst. Om het ongrijpbare grijpbaar te maken. Om overeenkomsten te ontdekken en verschillen te omarmen. Om samen na te denken over de toekomst van morgen. Waar eenieder zich weer gezien en gehoord voelt en we niet meer langs, maar met elkaar gaan leven. In mijn zoektocht naar verbinding hoop ik een gevoel van zelfregie en empowerment bij leden te stimuleren. Door de kunstenaarsmindset op lokaal niveau te kunnen inzetten en daarmee het heft in eigen handen te durven nemen. Want… Het is aan ons!