De kracht van dromen | Eelko Hamer, Merlijn Twaalfhoven, Judith Frankenhuis