Componeren als nieuwe verbeeldingsruimte | Marco de Bruin, Marijn Korff de Gidts, Merlijn Twaalfhoven