Nieuwe ruimte voor idealen op de TurnZolder

The Turn Club | 26 juni 2019

Vorige week beschreven we hoe wij, dromers, makers en praktisch idealisten aan zet zijn bij het vertellen van grote verhalen. En dat kunstenaars richting zouden kunnen geven in deze tijd waarin verschillende crises elkaar meesleuren.

Maar we maken ons geen illusies. De stem van kunstenaars is nagenoeg onzichtbaar en marginaal in deze tijd van massa media, hypes en infobesitas. Toch hebben zij de sleutel. Niet zozeer door hun producten, kunstwerken of voorstellingen. Die bereiken maar een klein publiek.  Wel door hun mindset.

Een kunstenaar kijkt anders naar de wereld, stelt andere vragen, ziet schoonheid op onvermoede plekken en kan abstracte, onbewuste ideeën en gevoelens tastbaar maken. Dat is wat we nodig hebben om te navigeren door onzekerheid.
En het goede nieuws is: deze mindset zit in principe in iedereen. In elk van ons schuilt een verhalenverteller, een vragensteller, een schoonheidszoeker en een dingenmaker.

Als we de kunstenaars-mindset in onszelf aanspreken, kunnen we ons de vraag stellen wat werkelijk waardevol is.

Stap 1 | Verbeelden

Pas als we een beeld hebben van een toekomst waarin we willen leven, kunnen we een voertuig ontwerpen om daadwerkelijk op pad te gaan.

Stap 2 | Uiten

Pas als we onze fascinatie kunnen uiten, zullen anderen zien dat zij niet alleen zijn en overwegen om aan te haken.

Stap 3 | Maken

Alleen als we tastbare ervaringen scheppen, kunnen anderen ervaren hoe losse acties, plannen en ideeën deel zijn van een groter verhaal waar wij als samenleving aan schrijven. Zo kunnen we onze verbondenheid voelen en begrijpen dat we een gedeeld ideaal kunnen nastreven terwijl we onze verschillen koesteren.

Het ontwerpen van deze gedeelde idealen is niet iets dat vanzelf gaat. We hebben mensen nodig die hier hard aan werken. Mensen die zich geen leider, kunstenaar of activist voelen, maar die opstaan en met open blik op pad gaan. Laten we hen de ruimte geven. Er is immers moed voor nodig. Heldenmoed.

Ruimte om te Turnen

Vanaf september gaan we letterlijk de ruimte vergroten voor TurnLeden om te werken aan hun plannen en ideeën.

Op uitnodiging van de protestantse Diaconie in Amsterdam, gaan we deze prachtige plek ombouwen tot werkruimte.

Op maandag, woensdag en vrijdag wordt dit een co-working space voor TurnLeden.

Voor een bijdrage van €100,- ex btw per maand kun je hier een mooie en rustige werkplek gebruiken.

Interesse? Geef je hier op.