Foto: Claremont Graduate University

Mihaly Csikszentmihalyi

Het is een kunst om te leven met aandacht en overgave. De wereld is vol schoonheid en het is werkelijk zonde om daar geen oog voor te hebben. ​Csikszentmihalyi beschrijft hoe het stimuleren van de kunstenaars-mindset voor iedereen zinvol en verrijkend is.

“If one has failed to develop curiosity and interest in the early years, it is a good idea to acquire them now, before it is too late to improve the quality of life.
(uit: ​Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life)